Inici de sessió d'usuari

Diccionarios.com

SEGUEIX CATALÀ ONLINE

Cursos

Nivell A

Objectius

Aquest nivell té com a objectiu principal fer assolir un domini bàsic de la llengua catalana. Això suposarà poder afrontar sense dificultats aquelles situacions comunicatives pròpies de la vida quotidiana, com també la realització de textos correctes gramaticalment.

Continguts

  • Comprensió oral i escrita. Lèxic.
  • Ortografia.
  • Gramàtica.

 

Nivell B

Objectius

Aquest nivell té com a objectiu principal fer assolir un domini elemental de la llengua catalana per poder comunicar-se per escrit i oralment d´una forma correcta.

Continguts

  • Ortografia.
  • Morfologia.
  • Sintaxi.

 

Nivell C

Objectius

Aquest nivell té com a objectiu principal fer assolir un domini superior per a perfeccionar l´ús de la llengua catalana, tant a nivell escrit com oral.

Continguts

  • Fonètica i fonologia.
  • Morfosintaxi.
  • Lexicologia i semàntica.