Inici de sessió d'usuari

Diccionarios.com

SEGUEIX CATALÀ ONLINE

Preparació per l'obtenció dels Certificats de la Junta Permanent de Català

CERTIFICAT A: coneixements orals bàsics.

Objectius generals

La finalitat de la prova corresponent a aquest certificat és avaluar si l´examinand/a ha assolit un domini bàsic i eficaç de l´ús de la llengua que li permeti afrontar satisfactòriament les tasques i les situacions de comunicació pròpies de la vida quotidiana.

 

CERTIFICAT B: coneixements elementals.

Objectius generals

La finalitat de la prova corresponent a aquest certificat és avaluar si l´examinand/a té el nivell elemental de domini del català per comunicar-se oralment i per escrit en situacions quotidianes.

 

CERTIFICAT Cconeixements mitjans.

Objectius generals

La finalitat de la prova corresponent a aquest certificat és avaluar si l´examinand/a té un domini suficient de l´ús de la llengua general, en la varietat estàndard, per comunicar-se satisfactòriament en les situacions comunicatives que requereixen l´ús d´un llenguatge mitjanament formal o formal.

CERTIFICAT D: coneixements superiors.

Objectius generals

La finalitat de la prova corresponent a aquest certificat és avaluar, d´una banda, la competència lingüística que té l´examinand/a per comunicar-se amb adequació i correcció en qualsevol situació comunicativa, especialment les que requereixen un ús més formal de la llengua, i, de l´altra, els seus coneixements dels principals conceptes teòrics del sistema lingüístic del català.

En tots els certificats es disposa de:

  • Temaris
  • Estructura de la prova
  • Exàmens de mostra.
  • Bibliografia.
  • Convocatòries i inscipcions